Teorija računanja in kompleksnosti

Steven Homer in Alan L. Selman
Springer Verlag New York, 2011

ISBN 978-1461406815

Ta revidirana in razširjena izdaja teorije računanja in kompleksnosti vsebuje bistvene materiale, ki so osnovno znanje iz teorije računanja. Knjiga je samostojna, s predhodnim poglavjem, ki opisuje ključne matematične koncepte in notacije ter naslednja poglavja, ki se gibljejo od kvalitativnih vidikov klasične teorije računanja do količinskih vidikov teorije kompleksnosti. Namenska poglavja o neodločljivosti, popolnosti NP in relativne izračunljivosti zaokrožujejo delo, ki se osredotoča na omejitve izračunljivosti in razlike med izvedljivimi in nepremagljivimi.

Precej novih vsebin v tej izdaji vključuje:

* poglavje o neenotnosti, ki preučuje Boolove kroge, nasvete in pomemben rezultat Karp-Lipton

* definicije in lastnosti osnovnih verjetnostnih razredov kompleksnosti

* študija izmeničnega Turingovega stroja in razredov enotnega vezja

* uvod v štetje razredov, vključno z rezultati Valiant in Vazirani ter Toda

* temeljita obravnava dokaza, da je IP enak PSPACE

Teme in značilnosti:

* Kratki, osredotočeni materiali pokrivajo najbolj temeljne koncepte in rezultate na področju sodobne teorije kompleksnosti, vključno s teorijo popolnosti NP, trdoto NP, polinomsko hierarhijo in popolnimi problemi za druge razrede kompleksnosti

* Vsebuje informacije, ki sicer obstajajo le v raziskovalni literaturi in jih predstavljajo na enoten, poenostavljen način; na primer o dopolnitvah razredov kompleksnosti, iskalnih težavah in vmesnih težavah v NP

* Zagotavlja ključne matematične informacije o ozadju, vključno s poglavji o logiki in teoriji števil in algebre

* Podprto s številnimi vajami in dopolnilnimi težavami za namene krepitve in samostojnega učenja

S svojo dostopnostjo in dobro zasnovano organizacijo je to besedilo / referenca odličen vir in vodilo za tiste, ki želijo razviti trdno podlago v teoriji računalništva. Začetni diplomanti, napredni dodiplomci in strokovnjaki, vključeni v teoretično računalništvo, teorijo kompleksnosti in računanje, bodo knjigo našli bistveno in praktično učno orodje.

 

Kazalo

 1. PRELIMINARIJE
  Besede in jeziki
  K-adic predstavljanje
  Delne funkcije
  Grafi
  Procesna logika
  Kardinalnost
  Elementarna algebra
 2. UVOD V OBVEZNOST
  Turing Machines
  Turing-Machine koncepti
  Variacije strojev Turing
  Cerkvena teza
  RAM-ji
 3. NEPOSREDNOST
  Odločitvene težave
  Nepredvidljive težave
  Funkcije pare
  Izračunljivo število računov
  Zaustavitev težave, zmanjšanja in dokončanja kompleta
  S-m-n izrek
  Recursion izrek
  Rižev izrek
  Turing Reductions in Oracle Turing Machines
  Izrek izreka, nadaljevanje
  Reference
  Dodatne težave v domači nalogi
 4. UVOD V TEORIJO KOMPLEKSNOSTI
  Kompleksnostni razredi in kompleksnostni ukrepi
  Predpogoji
 5. OSNOVNI REZULTATI TEORIJE KOMPLEKSIJE
  Linearna kompresija in hitrost
  Konstruktivne funkcije
  Zmanjševanje traku
  Vključenost odnosov
  Odnosi med standardnimi razredi
  Rezultati ločevanja
  Prevajalske tehnike in obloge
  Odnosi med standardnimi razredi – Nadaljevanje
  Dodatek razredov kompleksnosti: Immerman-Szelepcsenyi izrek
  Dodatne težave v domači nalogi
 6. NONETERMINIZEM IN NP-COMPLETENESS
  Karakterizacija NP
  Razred P
  Enumeracije
  NP-popolnost
  Cookov-Levinov izrek
  Več NP-Complete Težave
  Dodatne težave v domači nalogi
 7. RELATIVNA OBDOBRITEV
  NP-trdota
  Težave pri iskanju
  Struktura NP
  Kompozitna številka in izomorfizem grafov
  Refleksija
  Polinomska hierarhija
  Popolne težave za druge razrede kompleksnosti
  Dodatne težave v domači nalogi

NEONIFORMNA KOMPLEKSNOST
Polinomske velikosti družine vezij
Nasveti razredov
Nizke in visoke hierarhije

 • PARALLELISM
  Nadomestni Turing Machines
  Enotne družine vezij
  Visoko vzporedni problemi
  Pogoji izenačevanja
  Nadomestni Turing Machines
  PROBABILISTIČNE KOMPLEKSNOSTNE RAZREDE

Razred PP
Razred RP
ZPP razreda
Razred BPP
Naključno izbrane funkcije Hash
Operaterji
Problem izomorfizma grafov
Dodatne težave v domači nalogi

 • UVOD V ŠTEVILO RAZREDOV
  Unikatna zadovoljivost
  Toda je izrek
  Rezultati na BPP in $ \ oplu $ P
  Dodatne težave v domači nalogi
 • INTERACTIVE PROOF SYSTEMS
  Formalni model
  Problem neizomorfizma grafov
  Igre Arthur-Merlin
  IP je vključen v program PSPACE
  PSPACE je vključen v IP
  Dodatne težave v domači nalogi

Prednja stvar s predgovo in vsebino

[postscript]
[PDF]

Pomembne povezave:

 

Original v angleščini Alan Selman : https://www.cse.buffalo.edu//~selman/book/